2003-09-23 C-kullen

SVCh Grimmhills Sign Post x SVCh Fedelm’s Aniara

Här kommer bilder på valparna i C-kullen att publiceras.
Bilderna på de vuxna hundarna har jag fått av resp ägare
Hanarna: Cant, Casey, Cecil, Cedric, Chad, Conroy
Tikarna: Cara, Ciara, Cinnie