2008-08-03 Gamla bygget

Middagsvägen 12, byggde Pertti och hans Morfar Taisto våren 1986 och vi flyttade in i maj samma år